7 maart 2015

40 dagen tijd... #3


Vandaag weer een stuk van het lijdensevangelie voor jullie
Marcus 14: 27-31

De leerlingen zullen Jezus in de steek laten

Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Jullie zullen mij allemaal in de steek laten. Want God zegt in deheilige boeken: «Ik zal de herder doden, en de schapen zullen alle kanten op rennen.» Maar luister goed: Ik zal opstaan uit de dood. En dan ga ik naar Galilea, en daar zullen jullie mij zien.’ Maar Petrus zei: ‘Misschien zullen alle anderen u in de steek laten, maar ik niet!’ Jezusantwoordde: ‘Luister goed, Petrus. Jij zult drie keer zeggen dat je mij niet kent. Dat zal vannacht gebeuren, nog voordat de haan twee keer gekraaid heeft.’ Maar Petrus zei heel beslist: ‘Nee, ik laat u niet in de steek! Als het moet, wil ik zelfs samen met u sterven!’ En alle andere leerlingen zeiden hetzelfde als Petrus.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten