17 april 2017

Hij leeft!


Opstanding uit de dood

Na de ​sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, kwam Maria uit Magdala met de andere Maria naar het ​graf​ kijken. Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de ​Heer​ daalde af uit de hemel, liep naar het ​graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst en vielen als dood neer. De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: ‘Wees niet bang, ik weet dat jullie ​Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar hij gelegen heeft. En ga nu snel naar zijn ​leerlingen​ en zeg hun: “Hij is opgestaan uit de dood, en dit moeten jullie weten: hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zul je hem zien.” Dat is wat ik jullie te zeggen had.'

Mattheus 28:1-7


Vandaag op 2e paasdag wilde ik graag een stukje uit de bijbel met jullie delen. Want Jezus is opgestaan en leeft! Qua sfeer vind ik kerst de leukst feestdag... Maar qua lading vind ik Pasen geweldig... Jezus die de dood overwon... Voor mij, maar ook voor jou!


2 opmerkingen: