13 december 2015

3e Adventszondag... #kerst15

Vandaag steken we onze 3e kaars aan...
ze branden nu bijna allemaal...
kerst komt dichterbij...
_________________________________Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van den koning Herodes, ziet, enige wijzen van het Oosten zijn te Jeruzalem aangekomen.
 Zeggende: Waar is de geboren Koning der Joden? want wij hebben gezien Zijn ster in het Oosten, en zijn gekomen om Hem te aanbidden.
.....
en ziet, de ster, die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats, waar het Kindeken was.
 Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde.
 En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het Kindeken met Maria, Zijn moeder, en nedervallende hebben zij Hetzelve aangebeden

Mattheus 2:1-2 en 2:9b-11a

You print 8x10 O come let us adore Him by sugargrenade on Etsy, $12.00:

Mattheus beschrijft hier de geschiedenis van de wijzen uit het Oosten die komen om Jezus te aanbidden... Ze hebben geen idee waar ze heen moeten en komen in het paleis terecht. Maar daar is Hij niet.. hij wordt gevonden in een stal... liggend in een kribbe... 
En wat doen die mannen die zover gereisd hadden?  Mopperen, klagen, zich opmaken voor de reis... Nee ze aanbidden de baby in de kribbe...
Want Hij is God's zoon en Koning.... 
______________________________

Onze wensen voor deze derde adventszondag zijn

dat je de tijd neemt om te aanbidden...
geen vragen stelt bij dat babytje...
maar gelooft en aanbid...
dat je de rust inbouwt om naar kerst toe te leven...
je te verdiepen in wat kerst echt betekend...

Om te doen:
om te drinken: maak eens een lekkere Irisch coffee....
om samen met de kinderen te doen: neem een mooi kerstboek, kruip op de bank, dekentje over jullie heen en lees....
om te ondernemen: stel een kerstpakket samen en doneer die aan de plaatstelijke voedselbank of breng hem langs bij iemand die geen kerst kan vieren zoals jij dat wel kan....
om te kleuren: neem de tijd om deze advents kleurplaat te kleuren....
om te luisteren: of mee te zingen... Let us adore Him van Hillsong

Geen opmerkingen:

Een reactie posten